Ibadah

Print Friendly, PDF & Email

 • Bersuci
  • Keutamaan bersuci: 2:222
  • Membersihkan bejana (tempat) air
   • Bejana yang suci
    • Tempat air dari kulit: 16:80
  • Kebersihan pakaian
   • Membersihkan pakaian: 74:4
  • Kebersihan badan
   • Hal yang diharamkan bagi wanita yang sedang haid
    • Hukum menyentuh dan membaca Al Quran bagi wanita haid: 56:79
  • Najis
   • Najis darah: 2:173, 6:145, 16:115
   • Najis daging babi: 6:145, 16:115
   • Najis bangkai: 2:173
 • Wudhu
  • Disyariatkannya wudhu
   • Dalil wudhu dalam Al Quran: 5:6
  • Hukum wudhu
   • Kewajiban wudhu
    • Wudhu untuk shalat: 5:6
  • Rukun wudhu
   • Membasuh muka: 5:6
   • Membasuh kedua tangan hingga siku: 5:6
   • Tertib: 5:6
   • Menyapu sebagian kepala: 5:6
   • Membasuh kedua kaki: 5:6
  • Yang membatalkan wudhu
   • Keluarnya sesuatu dari dua jalan
    • Buang air kecil dan besar: 4:43, 5:6
 • Mandi besar
  • Hukum mandi
   • Kewajiban mandi
    • Mandi karena junub (bersetubuh atau keluar air mani): 4:43, 5:6
  • Yang diharamkan dan diperbolehkan bagi orang yang junub
   • Hukum menyentuh dan membawa Al Quran: 56:79
   • Shalat orang yang junub: 5:6
 • Tayammum
  • Disyariatkannya tayammum
   • Dalil dari Al Quran: 4:43
  • Rukun tayammum
   • Mengusap muka dan dua tangan: 4:43, 5:6
  • Cara-cara tayammum: 4:43
  • Yang diperbolehkan bagi orang yang bertayammum
   • Tayammum bagi orang yang luka: 4:43
   • Tayammum bagi orang yang berhadas kecil: 4:43, 5:6
   • Tayammum bagi orang yang berhadas besar (junub): 4:43, 5:6
   • Tayammum dalam perjalanan: 4:43, 5:6
   • Tayammum di tempat tinggal: 4:43, 5:6
   • Tayammum bagi orang yang sakit: 4:43, 5:6
 • Shalat
  • Keutamaan Shalat
   • Pahala Shalat: 4:162, 5:12, 7:170, 9:18, 9:71, 11:114, 13:22, 23:2, 24:56, 31:5, 33:33, 35:29
   • Shalat salah satu rukun Islam: 2:43, 2:83, 2:110, 2:177, 2:277, 4:77, 4:103, 4:162, 5:12, 5:55, 6:72, 7:170, 8:3, 9:5, 9:11, 9:18, 9:71, 22:41, 23:9, 24:56, 27:3, 29:45, 31:4, 35:18, 35:29, 58:13, 70:34, 73:20, 98:5
   • Pahala menjaga shalat: 6:92, 7:170, 22:35, 23:10, 23:11, 24:37, 24:38, 24:56, 70:23, 70:34, 70:35, 87:15
   • Shalat dan surga: 23:10, 23:11, 42:38, 70:35
   • Buruknya balasan orang yang menyia-nyiakan shalat: 19:59, 74:43, 75:31
   • Shalat batas antara muslim dan kafir: 2:143, 9:5, 9:11, 31:4, 77:48
   • Shalat sebagai pendekatan diri kepada Allah: 2:45, 15:98, 19:31, 20:14, 21:73, 26:218, 26:219
   • Shalat membentuk akhlak manusia: 29:45, 70:22
  • Hukum shalat
   • Kewajiban shalat: 2:110, 2:177, 2:277, 4:103, 4:162, 5:12, 6:72, 6:92, 7:29, 8:3, 9:11, 9:18, 9:71, 13:22, 14:31, 14:37, 14:40, 20:132, 22:78, 24:56, 30:31, 33:33, 58:13
  • Syarat-syarat shalat
   • Menghadap kiblat waktu shalat
    • Pemindahan kiblat: 2:142, 2:143, 2:144
    • Kewajiban menghadap kiblat dan keutamaannya: 2:142, 2:143, 2:144, 2:149, 2:150
    • Shalat yang tidak wajib menghadap kiblat
     • Shalat di tengah berkecamuknya perang: 2:239, 4:102
   • Suci waktu shalat
    • Suci syarat shalat: 5:6
    • Kesucian tubuh orang yang shalat: 4:43
   • Menutup aurat waktu shalat: 7:31
  • Rukun-rukun shalat
   • Membaca Al Quran waktu shalat
    • Bacaan shalat: 73:20
    • Membaca dengan keras waktu shalat: 17:110
   • Rukuk: 2:125, 5:55, 9:112, 22:26, 22:77, 48:29, 77:48
   • Sujud
    • Sujud salah satu rukun shalat: 22:77, 39:9
    • Keutamaan tempat sujud: 48:29
  • Hal yang disunnahkan dalam shalat
   • Khusyuk dalam shalat: 2:45, 23:2
  • Tempat-tempat shalat
   • Tempat yang disunnahkan shalat di atasnya
    • Shalat di dalam mesjid: 7:29, 24:36
    • Keutamaan mesjid Quba’: 9:108
   • Masjid-masjid
    • Keutamaan masjid
     • Allah suka kepada masjid: 7:29, 24:36
     • Keutamaan dan pahala membangun masjid: 24:36
     • Mesjid sebagai rumah Allah di bumi: 2:114, 2:187, 9:17, 9:18, 22:40, 72:18
     • Membuat mesjid di atas kuburan: 18:21
    • Etika dalam masjid
     • Bersetubuh saat beri’tikaf dalam masjid: 2:187
     • Membersihkan masjid dan membuatnya harum: 2:125, 22:26, 24:36
     • Sikap masuk masjid: 7:31
    • Yang berhak masuk masjid
     • Hukum orang yang junub masuk dan lewat dalam masjid: 4:43
     • Hukum orang musyrik masuk ke dalam masjid: 9:17, 9:28
  • Waktu-waktu shalat
   • Penentuan waktu shalat: 17:78
   • Keutamaan shalat pada waktunya: 2:238, 7:170, 20:14
   • Waktu Ashar
    • Keutamaan shalat Ashar: 2:238, 20:130, 50:39
   • Waktu Subuh
    • Keutamaaan shalat Subuh: 17:78, 20:130, 50:39, 89:1
  • Azan
   • Disyariatkannya azan: 5:58
   • Waktu azan
    • Adzan Jum’at: 62:9
  • Mengqadha shalat
   • Meninggalkan shalat karena lupa: 38:32, 38:33, 107:4, 107:5
  • Menqashar shalat saat bepergian
   • Disyariatkannya shalat qashar: 4:101
  • Shalat Jum’at
   • Keutamaan hari Jum’at
    • Keutamaan shalat Jum’at: 62:9, 85:3
   • Hukum shalat Jum’at
    • Kewajiban shalat Jum’at: 62:9
    • Orang yang tidak diwajibkan shalat Jum’at
     • Terlambat shalat Jum’at
      • Meninggalkan shalat Jum’at karena sakit: 48:17
   • Khutbah Jum’at
    • Mendengarkan khutbah Jum’at: 62:11
   • Etika hari Jum’at
    • Jual beli pada hari Jum’at: 62:9, 62:10, 62:11
  • Shalat sunnah
   • Disyari’atkannya shalat sunnah dan keutamaannya
   • Shalat malam (tahajjud)
    • Hukum shalat malam: 11:114, 25:64, 26:219
    • Keutamaan shalat malam: 11:114, 17:79, 50:40, 73:2, 73:20, 76:26
    • Waktu shalat malam: 3:113, 17:79, 25:64, 26:218, 32:16, 39:9, 50:40, 51:17, 73:6
    • Ukuran bacaan pada shalat malam: 20:130, 73:3
    • Etika shalat malam: 73:20
     • Meninggalkan kesulitan dalam shalat malam: 2:286, 73:20
  • Shalat Khauf (waktu perang)
   • Sifat shalat khauf: 4:102
   • Disyari’atkannya shalat khauf: 2:239, 4:102
   • Menqashar shalat khauf: 4:102
   • Shalat ketika berkecamuknya perang: 2:239
  • Shalat ‘Ied (hari raya)
   • Sunnat-sunnat shalat ‘Ied
    • Menyembelih kurban setelah shalat ‘Ied: 108:2
  • Sujud tilawah
   • Ayat-ayat sujud tilawah: 13:15, 16:49, 17:107, 19:58, 22:18, 22:77, 25:60, 27:25, 32:15, 38:24, 41:37, 53:62, 84:21, 96:19
 • Zakat
  • Harta
   • Fitnah harta: 3:14, 8:28, 9:24, 9:55, 9:85, 17:64, 18:46, 23:55, 23:56, 26:88, 28:76, 28:77, 28:79, 63:9, 64:15, 89:20, 100:8, 102:1, 104:2, 104:3
   • Menjaga harta: 28:76, 28:79, 53:34, 53:35
   • Menyimpan harta: 4:5, 25:67
   • Kewajiban atas harta: 28:77, 30:38, 51:19, 57:7, 70:24, 70:25, 92:5
   • Menginfaqkan harta: 2:215, 2:254, 2:261, 4:37, 25:67, 28:54, 92:5
   • Meminta harta: 4:32
   • Mengambil harta dengan cara yang tidak benar: 2:188, 2:279, 4:2, 4:6, 4:20, 4:21, 4:29, 4:30, 4:161, 5:62, 9:34, 26:181, 26:183, 89:19
   • Harta sebagai penopang kehidupan: 4:5
  • Hukum zakat
   • Kewajiban zakat: 2:110, 2:177, 3:180, 4:37, 5:12, 5:55, 6:141, 9:5, 9:11, 9:18, 9:34, 9:71, 22:78, 33:33, 41:7, 58:13, 70:24, 70:25
   • Menunaikan zakat salah satu rukun Islam: 2:43, 2:83, 2:110, 2:177, 2:277, 4:77, 4:162, 5:12, 5:55, 9:5, 9:11, 9:18, 9:71, 22:41, 31:4, 58:13, 73:20, 98:5
   • Zakat ajaran setiap Rasul: 19:31, 19:55, 21:73, 98:5
   • Pahala zakat dan keutamaannya: 2:277, 7:156, 9:5, 9:11, 9:18, 9:71, 23:4, 23:10, 23:11, 24:37, 24:38, 24:56, 30:38, 30:39, 31:5, 33:35, 34:39, 35:29, 42:38, 47:37, 51:19, 57:18, 73:20, 92:5, 92:18
   • Balasan orang yang tidak menunaikan zakat
    • Besarnya balasan orang yang tidak menunaikan zakat: 9:77, 92:8
    • Maksud harta simpanan: 9:34
    • Harta simpanan akan menjadi bahan bakar di hari kiamat: 9:35
    • Harta diumpamakan seperti ular: 3:180
  • Pembahagian zakat
   • Bagian orang fakir: 9:60, 30:38, 70:25
   • Bagian orang miskin: 9:60, 30:38, 70:25
   • Bagian amil (petugas zakat): 9:60
   • Pembaagian zakat waktu perang: 9:60
   • Bagian orang yang baru memeluk Islam: 9:60
   • Bagian hamba: 9:60
   • Bagian orang yang berjuang di jalan Allah: 9:60
   • Bagian orang yang musafir: 9:60, 30:38
  • Zakat tanaman dan buah-buahan: 6:141
 • Puasa
  • Keutamaan puasa dan pahalanya
   • Menghapus dosa dengan puasa: 33:35
   • Orang yang berpuasa terhindar dari perbuatan maksiat: 2:183
  • Rukun-rukun puasa
   • Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa
    • Masa imsak (menahan diri): 2:187
    • Yang pertama diwajibkan dalam puasa adalah menahan diri: 2:187
  • Yang membatalkan puasa
   • Makan dan minum saat berpuasa: 2:187
   • Bersetubuh saat berpuasa: 2:187
  • Bulan Ramadhan
   • Keutamaan bulan Ramadhan
    • Al Quran diturunkan di bulan Ramadhan: 2:185, 97:1
   • Hukum puasa Ramadhan
    • Kebebasan puasa di bulan Ramadhan pada awal Islam: 2:184
    • Kewajiban puasa Ramadhan: 2:183, 2:185
    • Puasa Ramadhan-salah satu rukun Islam: 2:183
   • Penetapan bulan Ramadhan
    • Dengan melihat hilal (bulan sabit): 2:189
   • Hal yang disunnahkan dalam puasa
    • Shalat malam Ramadhan
     • Malam Lailatul Qadar
      • Kelebihan malam Lailatul Qadar: 44:3, 44:4, 97:1, 97:2, 97:3, 97:4, 97:5
   • I’tikaf
    • Tempat I’tikaf: 2:187
    • Pekerjaan orang yang beri’tikaf
     • Bersetubuhnya orang yang beri’tikaf: 2:187
     • Puasanya orang yang beri’tikaf: 2:187
   • Berbuka puasa di bulan Ramadhan
    • Berbuka karena uzur
     • Berbukanya orang yang sudah lanjut usia: 2:184
     • Berbukanya orang yang sakit: 2:184, 2:185
     • Berbuka karena perjalanan jauh
      • Berbuka dalam perjalanan: 2:184, 2:185
  • Mengqadha puasa
   • Waktu qadha: 2:184, 2:185
   • Fidyah bagi orang yang tidak mampu berpuasa: 2:184
 • Haji dan Umrah
  • Haji
   • Hukum haji
    • Kewajiban haji: 3:97, 22:27
    • Haji salah satu rukun Islam: 2:196
    • Hajinya orang-orang musyrik: 9:2, 9:3, 9:17, 9:28
   • Syarat-syarat haji: 3:97
   • Haji dengan berjalan atau bekendaraan: 22:27
  • Ihram
   • Miqat (batas) ihram
    • Batas-batas waktu ihram: 2:189, 2:197
   • Jenis ihram
    • Haji Tamattu’: 2:196
   • Larangan-larangan saat berihram
    • Berbuat fasik waktu haji: 2:197
    • Bertengkar waktu haji: 2:197
    • Berburu hewan waktu haji: 5:1, 5:2, 5:94, 5:95, 5:96
    • Bersetubuh waktu haji: 2:197
   • Perbuatan yang diperbolehkan saat berihram
    • Berjual beli: 2:198, 22:28
   • Tahallul dari ihram: 5:2, 22:29
  • Masuk tanah haram
   • Ka’bah
    • Pembangunan Ka’bah: 2:127, 22:26
    • Pembersihan berhala dari Ka’bah: 2:125, 22:26
    • Mewangikan Ka’bah: 2:125, 22:26
   • Keutamaan tanah suci Mekah
    • Keamanan di tanah suci Mekah: 14:35, 22:25, 28:57, 29:67, 95:3, 105:2, 105:3, 105:4, 105:5
    • Masjidil-Haram sebagai masjid pertama: 2:125, 3:96, 22:33
    • Penyebutan Baitul Haram: 2:125, 2:127, 2:144, 2:149, 2:150, 2:158, 2:191, 2:194, 2:196, 2:217, 3:96, 3:97, 5:2, 5:97, 8:34, 8:35, 9:5, 9:7, 9:19, 9:28, 14:37, 17:1, 17:7, 22:25, 22:26, 22:29, 22:33, 28:57, 29:67, 48:25, 48:27, 52:4, 106:3
   • Kemuliaan Mekah
    • Kemuliaan Masjidil-Haram: 2:125, 2:126, 2:191, 3:97, 14:37, 22:25, 27:91, 28:57, 29:67, 105:1
    • Kekafiran di tanah Haram: 22:25
    • Peperangan di tanah Haram: 2:191, 3:97, 5:2
    • Peperangan di bulan-bulan Haram: 2:194, 2:217, 9:5
    • Membunuh hewan tanah Haram: 5:1, 5:2, 5:95, 5:96
    • Berlindungnya pelaku maksiat di tanah Haram: 3:97
    • Kota Mekah dihalalkan untuk Nabi saw.: 90:2
    • Masuknya orang musyrik ke Mekah: 9:2, 9:3, 9:6, 9:7, 9:17, 9:28
  • Thawaf
   • Jenis-jenis thawaf
    • Tawaf Ifadhah: 22:29
   • Sunat-sunat thawaf
    • Shalat setelah tawaf: 2:125
   • Minum air Zamzam
    • Memberi minum orang-orang yang haji: 9:19
  • Sa’i antara Safa dan Marwah
   • Hukum sa’i: 2:158
   • Yang pertama kali dilakukan saat sa’i: 2:158
  • Wukuf di padang Arafah
   • Keutamaan hari Arafah: 85:3, 89:2
   • Keluar dari Arafah
    • Berbondong-bondong keluar dari Arafah: 2:198, 2:199
  • Muzdalifah
   • Berhenti di Muzdalifah pada masa Jahiliah: 2:199
  • Hari raya kurban
   • Keutamaan hari raya kurban: 89:2
  • Hadyu (binatang kurban) dan kurban
   • Hewan yang memenuhi syarat hadyu atau kurban: 22:36
   • Menyembelih binatang kurban
    • Cara menyembelih unta atau sapi: 22:36
   • Bersedekah dan makan daging hewan kurban: 22:28, 22:36
   • Hadyu
    • Hukum hadyu: 5:2, 5:97
    • Tempat jual beli hadyu: 22:33
    • Waktu penyembelihan: 2:196, 22:28
    • Tempat penyembelihan: 2:196, 22:33
    • Hadyu dari haji tamattu’: 2:196
    • Membawa hadyu ke Mekah: 22:33
    • Anak hewan kurban: 22:33
   • Kurban
    • Waktu penyembelihan: 22:28, 108:2
  • Bercukur
   • Dalil pelaksanaan bercukur: 48:27
   • Bercukur pada waktu haji dan umrah: 2:196, 22:29
   • Bercukur sebelum menyembelih: 2:196
   • Bercukur dan memendekkan rambut setelah umrah: 48:27
  • Kembali dari haji dan umrah
   • Cara masuk ke rumah: 2:189
  • Ihshar (pengepungan)
   • Makna ihshar dalam haji: 48:25
   • Ihshar orang yang haji: 2:196
   • Ihshar orang yang umrah: 2:196, 48:25
   • Kafarat ihshar: 2:196
  • Kafarat haji
   • Kafarat mencukur kepala: 2:196
   • Apa yang wajib pada kafarat haji: 2:196
 • Sumpah dan nazar
  • Sumpah
   • Pembagian sumpah
    • Sumpah sungguh-sungguh: 2:225, 5:89
    • Sumpah main-main: 2:225, 5:89
    • Sumpah palsu: 3:77, 6:109, 9:42, 9:107, 58:14
   • Yang dijadikan sumpah
    • Yang dijadikan sumpah oleh Allah: 15:72, 15:92, 16:56, 16:63, 36:2, 37:1, 37:2, 37:3, 38:84, 43:2, 44:2, 50:1, 51:1, 51:2, 51:3, 51:4, 51:7, 51:23, 52:1, 52:2, 52:3, 52:4, 52:5, 52:6, 53:1, 56:75, 68:1, 69:38, 69:39, 70:40, 74:32, 74:33, 74:34, 75:1, 75:2, 77:1, 77:2, 77:3, 77:4, 77:5, 79:1, 79:2, 79:3, 79:4, 79:5, 81:15, 81:16, 81:17, 81:18, 84:16, 84:17, 84:18, 85:1, 85:2, 85:3, 86:1, 86:11, 86:12, 89:1, 89:2, 89:3, 89:4, 89:5, 90:1, 90:3, 91:1, 91:2, 91:3, 91:4, 91:5, 91:6, 91:7, 92:1, 92:2, 92:3, 93:1, 93:2, 95:1, 95:2, 95:3, 100:1, 100:2, 100:3, 103:1
    • Sumpah dengan menyebut nama Allah: 4:62, 5:106, 5:107, 6:109, 9:62, 9:74, 9:95, 12:73, 12:85, 12:91, 12:95, 16:56, 16:63, 21:57, 24:6, 24:8, 26:97
   • Melanggar sumpah
    • Perintah melaksanakan sumpah: 5:89, 16:95
    • Yang dianggap melanggar sumpah: 2:225
    • Mengubah sumpah karena hal lain yang lebih perlu: 2:224, 24:22
    • Kafarat melanggar sumpah
     • Disyariatkannya kafarat pelanggaran sumpah: 5:89, 66:2
     • Yang berlaku pada kafarat sumpah: 5:89
     • Memilih kafarat sumpah: 5:89
   • Menjatuhi hukuman dengan dasar sumpah
    • Sumpah-sumpah Li’an: 24:6, 24:7, 24:8, 24:9
   • Beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang sumpah
    • Bersumpah untuk memutuskan tali silaturahmi: 24:22
  • Nazar
   • Melaksanakan nazar
    • Hukum melaksanakan nazar: 22:29, 38:44, 76:7
    • Hal yang memenuhi pelaksanaan nazar: 2:270
    • Beberapa contoh nazar dalam Al Quran: 3:35, 19:26
 • Zikir
  • Keutamaan majelis-majelis zikir
   • Keutamaan zikir: 2:152, 2:156, 2:185, 2:198, 2:203, 8:45, 9:112, 13:28, 18:24, 20:34, 24:37, 29:45, 33:21, 33:35, 62:10, 63:9, 87:15
   • Banyak-banyak berzikir kepada Allah: 2:200, 3:41, 4:103, 8:45, 20:33, 20:34, 20:130, 22:40, 26:227, 33:21, 33:35, 33:41, 62:10
   • Zikir yang paling baik: 13:28, 18:46, 19:76
  • Etika zikir kepada Allah
   • Zikir setiap saat: 3:191, 4:103
   • Takut dan menangis saat berzikir: 7:205, 8:2, 17:109, 19:58, 22:35
   • Menangis ketika membaca Al Quran: 5:83, 19:58
   • Merendahkan suara ketika berzikir: 7:205
  • Klasifikasi zikir
   • Istighfar (mohon ampun)
    • Keutamaan istighfar: 2:199, 3:17, 4:64, 4:106, 4:110, 5:74, 7:153, 7:161, 8:33, 11:3, 11:52, 11:90, 12:29, 18:55, 24:5, 24:62, 26:51, 26:82, 27:46, 28:16, 38:25, 40:3, 51:15, 51:16, 60:12, 71:10, 71:11, 71:12, 73:20, 110:3
    • Tempat-tempat istighfar: 2:199
    • Perintah beristighfar: 2:199, 11:52, 11:61, 11:90, 73:20
    • Istighfar Nabi saw.: 3:159, 4:64, 4:106, 9:80, 23:118, 24:62, 40:55, 47:19, 60:12, 110:3
    • Istighfar para Nabi as.: 3:159, 7:23, 7:143, 7:155, 11:47, 12:92, 12:97, 12:98, 14:41, 19:47, 23:118, 24:62, 26:82, 26:86, 28:16, 38:24, 38:35, 40:55, 47:19, 60:4, 60:12, 63:5, 63:6, 71:28, 110:3
    • Istighfar orang-orang beriman: 2:199, 2:285, 2:286, 3:16, 3:17, 3:193, 23:109, 51:18, 59:10, 66:8
    • Istighfar untuk kedua orang tua: 9:113, 9:114, 14:41, 17:24, 19:47, 26:86, 60:4, 71:28
    • Istighfar untuk saudara: 7:151
    • Istighfar untuk orang-orang musyrik: 9:80, 9:113, 9:114
    • Istighfar malaikat untuk orang-orang mukmin: 40:7, 40:8, 40:9, 42:5
    • Kapan disunnatkan istighfar: 3:17, 3:135
   • Isti’azah (mohon perlindungan)
    • Jenis-jenis isti’azah
     • Mohon perlindungan dari sifat hasad: 113:5
     • Mohon perlindungan dari hal-hal yang dibenci: 19:18, 40:56
     • Mohon perlindungan dari bahaya cuaca: 113:2
     • Mohon perlindungan dari kawan yang jahat: 113:2
     • Mohon perlindungan dari bahaya malam: 113:3
     • Mohon perlindungan dari syetan jin dan manusia: 3:36, 7:200, 16:98, 23:97, 23:98, 40:27, 41:36, 113:2, 114:4, 114:5, 114:6
     • Allah melindungi orang yang mohon perlindungan kepadaNya: 113:1, 114:1
     • Mohon perlindungan dari api neraka: 2:201, 3:16, 3:191, 25:65
   • Basmalah (Bismillahirrahmanirrahiim)
    • Membaca basmalah ketika menyembelih: 6:118, 6:119, 6:121
    • Membaca basmalah ketika berburu: 6:118, 6:119, 6:121
    • Membaca basmalah pada setiap keadaan: 1:1, 11:41, 27:30
   • Takbir (Allahu Akbar)
    • Takbir pada hari-hari Tasyrik: 2:203
    • Takbir antara Arafah dan Muzdalifah: 2:198
    • Takbir untuk mengagungkan Allah: 17:111, 22:37, 74:3
   • Zikir saat shalat
    • Zikir setelah shalat: 4:103, 50:40, 76:26
   • Tasbih
    • Tasbihnya makhluk-makhluk dengan memuji Allah: 1:2, 7:206, 13:13, 16:48, 16:49, 17:44, 21:20, 21:79, 22:18, 24:41, 25:58, 35:34, 37:166, 38:18, 39:75, 40:7, 41:38, 42:5, 50:39, 50:40, 55:6, 57:1, 59:1, 59:24, 61:1, 62:1, 64:1
    • Tasbih sebagai tanda kesucian Allah: 2:116, 3:191, 4:171, 5:116, 6:100, 7:143, 9:31, 10:18, 10:68, 12:108, 15:98, 16:1, 16:57, 17:1, 17:43, 17:44, 17:93, 17:108, 19:35, 21:22, 23:91, 25:18, 27:8, 30:40, 34:41, 36:36, 36:83, 37:159, 37:180, 39:4, 39:67, 43:13, 43:82, 52:43, 52:49, 56:74, 56:96, 59:23, 68:29, 69:52, 87:1
    • Tasbih ketika mensyukuri nikmat: 3:41, 10:10, 19:11, 43:13, 110:3
    • Tasbih ketika takjub: 17:93, 24:16
    • Tasbih ketika mendengar petir: 13:13
    • Keutamaan tasbih-tahmid-tahlil: 9:112, 21:87, 24:36, 37:143, 40:55, 48:9, 52:48, 52:49, 68:28
   • Tahmid (memuji Allah)
    • Hanya Allah yang berhak dipuji: 1:2, 6:1, 6:45, 10:10, 14:39, 16:75, 16:114, 17:111, 18:1, 23:28, 27:15, 27:59, 27:93, 28:70, 29:63, 30:18, 31:25, 34:1, 35:34, 37:182, 39:29, 39:74, 39:75, 40:7, 45:36, 64:1
    • Memuji Allah atas nikmat-nikmatNya: 1:2, 5:20, 5:89, 6:1, 6:45, 7:43, 14:39, 16:78, 16:114, 16:121, 23:28, 25:58, 27:15, 27:16, 27:19, 27:59, 30:18, 34:1, 35:34, 37:182, 93:11
  • Tempat-tempat zikir
   • Zikir di Masy’aril Haram: 2:198
   • Zikir di Mina: 2:203
   • Zikir di hari-hari tasyrik: 2:203
  • Waktu-waktu zikir
   • Zikir setelah ibadat: 2:185, 2:200, 4:103, 22:28
   • Zikir Ketika ditimpa bala: 2:156, 3:173, 20:25, 20:26, 20:33, 20:34
   • Zikir ketika lupa: 18:24
   • Zikir di setiap waktu: 3:41, 7:205, 30:17, 30:18, 33:41, 33:42, 38:18, 40:55, 48:9, 52:48, 52:49, 73:8, 76:25
   • Bacaan zikir pada waktu pagi dan sore: 7:205
   • Ancaman bagi yang melupakan zikir kepada Allah: 4:142, 5:91, 7:205, 10:92, 20:124, 21:1, 24:37, 25:18, 63:9
   • Zikir ketika menghadapi musuh: 8:45
  • Sebab-sebab zikir: 5:4, 6:118, 6:119, 6:121, 22:28, 22:34, 22:36
 • Do’a
  • Keutamaan doa: 2:186, 2:201, 3:38, 3:39, 19:7, 20:36, 20:37, 21:76, 21:84, 21:88, 21:90, 23:41, 26:119, 26:170, 27:62, 28:16, 28:21, 35:10, 37:101, 38:36, 38:43, 40:60
  • Perintah berdoa: 7:29, 7:55, 7:56, 9:103
  • Etika berdoa
   • Ikhlas dalam berdoa: 7:29, 10:22, 29:65, 31:32, 40:14, 40:65
   • Berdoa antara suara pelan dan keras: 7:55, 7:205, 17:110
   • Mengulang-ulang doa: 11:45, 19:4
  • Waktu-waktu berdoa dan sebab-sebabnya
   • Doa hendak berperang: 2:250, 3:147
   • Doa mohon kejelekan: 10:11, 17:11
   • Doa mohon petunjuk (hidayah): 1:6, 2:70, 7:89, 18:24, 28:22
   • Doa mohon kebaikan hidup: 1:6, 3:8, 3:16, 3:191, 3:193, 3:194, 7:126, 7:156, 12:101, 26:83, 26:84, 26:85, 26:87, 27:19, 52:28, 66:11
   • Doa mohon ampunan dosa: 2:58, 2:285, 3:16, 3:135, 3:147, 3:193, 7:23, 7:151, 7:155, 11:47, 14:41, 23:109, 23:118, 26:51, 26:82, 26:86, 28:16, 59:10, 60:5, 66:8, 71:28
   • Doa mohon dikaruniai anak: 3:38, 7:189, 21:89
   • Doa saat selesai haji: 22:28
   • Doa untuk keburukan lawan: 2:286, 3:147, 10:88, 21:112, 29:30, 54:10, 71:24, 71:26, 71:28, 111:1
   • Doa ketika takut: 3:173, 6:63, 28:21, 28:33
   • Doa ketika sakit: 21:83, 38:41
   • Doa ketika naik kendaraan: 43:13, 43:14
   • Doa ketika terjadi musibah: 6:40, 6:41, 6:63, 7:94, 7:126, 10:12, 10:22, 10:86, 17:67, 18:10, 21:87, 23:26, 23:39, 26:117, 26:118, 26:119, 26:169, 27:62, 28:16, 28:21, 28:24, 28:47, 29:65, 30:33, 31:32, 39:8, 39:49, 41:51, 44:22
   • Doa untuk kebaikan muslimin: 59:10, 71:28
  • Doa para nabi: 2:124, 2:126, 2:127, 2:128, 2:129, 2:260, 3:38, 3:41, 5:114, 7:23, 7:89, 7:134, 7:135, 7:143, 7:151, 7:155, 9:129, 10:88, 10:89, 11:45, 12:33, 12:34, 12:83, 12:92, 12:101, 14:15, 14:35, 14:36, 14:37, 14:38, 14:39, 14:40, 14:41, 17:80, 19:4, 19:5, 19:6, 19:7, 19:10, 20:25, 20:26, 20:27, 20:28, 20:29, 20:30, 20:31, 20:32, 20:33, 20:34, 20:35, 21:76, 21:83, 21:84, 21:87, 21:89, 21:90, 23:26, 23:29, 23:39, 23:93, 23:94, 23:97, 23:98, 23:118, 26:13, 26:78, 26:79, 26:80, 26:81, 26:82, 26:83, 26:84, 26:85, 26:86, 26:87, 26:88, 26:89, 26:117, 26:118, 26:169, 27:19, 28:34, 29:30, 37:75, 37:100, 38:35, 40:27, 44:20, 44:22, 54:10, 60:4, 68:48, 71:26, 71:27, 71:28
  • Doa orang-orang beriman: 1:5, 1:6, 3:35, 3:36, 3:53, 3:191, 3:192, 3:193, 3:194, 4:75, 5:83, 10:85, 10:86, 17:24, 17:80, 17:110, 17:111, 18:24, 23:109, 25:65, 25:74, 40:44, 46:15, 52:28, 60:4, 60:5, 66:11, 113:1, 113:2, 113:3, 113:4, 113:5, 114:1, 114:2, 114:3, 114:4, 114:5, 114:6
  • Doa malaikat untuk orang-orang beriman: 11:73, 40:7, 40:8, 40:9
  • Terkabulnya doa
   • Doa para nabi dikabulkan: 2:260, 3:39, 3:41, 5:115, 10:89, 12:34, 19:7, 19:10, 20:36, 21:76, 21:77, 21:84, 21:88, 21:90, 26:119, 26:120, 26:170, 26:171, 26:172, 26:173, 28:35, 29:31, 29:32, 29:33, 29:34, 37:75, 37:101, 38:25, 38:36, 38:39, 44:23, 44:24, 54:11, 54:12, 54:13, 68:50
   • Doa orang-orang beriman dikabulkan: 2:186, 3:37, 3:195, 8:9, 40:45, 40:46, 40:60, 42:26
  • Berdoa bukan kepada Allah: 6:71, 7:194, 7:195, 7:197, 10:106, 11:101, 13:14, 17:56, 17:67, 18:52, 22:12, 22:62, 22:73, 26:213, 28:64, 31:30, 34:32, 35:13, 35:14, 35:40, 39:38, 40:20, 41:48, 43:86, 46:5
 • 4 thoughts on “Ibadah

  1. Doa para nabi: 2:124, 2:126, 2:127, 2:128, 2:129, 2:260, 3:38, 3:41, 5:114, 7:23, 7:89, 7:134, 7:135, 7:143, 7:151, 7:155, 9:129, 10:88, 10:89, 11:45, 12:33, 12:34, 12:83, 12:92, 12:101, 14:15, 14:35, 14:36, 14:37, 14:38, 14:39, 14:40, 14:41, 17:80, 19:4, 19:5, 19:6, 19:7, 19:10, 20:25, 20:26, 20:27, 20:28, 20:29, 20:30, 20:31, 20:32, 20:33, 20:34, 20:35, 21:76, 21:83, 21:84, 21:87, 21:89, 21:90, 23:26, 23:29, 23:39, 23:93, 23:94, 23:97, 23:98, 23:118, 26:13, 26:78, 26:79, 26:80, 26:81, 26:82, 26:83, 26:84, 26:85, 26:86, 26:87, 26:88, 26:89, 26:117, 26:118, 26:169, 27:19, 28:34, 29:30, 37:75, 37:100, 38:35, 40:27, 44:20, 44:22, 54:10, 60:4, 68:48, 71:26, 71:27, 71:28

  2. Assalamualaikum.

   Pak Mudji, saya minta ijin untuk menggunakan dan memanfaatkan kategorisasi atau resume Alqur’an yang ada dalam web anda.

   Kind regards,

   Anaf.

   Wassalamualaikum.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *